Trung thu Khánh Đông 2018

Các hoạt động trung thu năm 2018 của Trường Tiểu học Khánh Đông