TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT NĂM 2019

        Ngày 13/11/2019, Trường TH Khánh Đông đã tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho tập thể CBCC, VC trong nhà trường.

 

         

Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật 
trong tập thể CBCC, VC 
Triển khai Luật giáo dục 

          Báo cáo viên đã tuyên truyền một số điều khoản trong chương I của Luật Giáo Dục:

            Điều 20. Không truyền bá tôn giáo trong cơ sở giáo dục

  Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân.

           Điều 21. Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục

1. Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại thuần phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ tục, lôi kéo người học vào các tệ nạn xã hội.

2. Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục vì mục đích vụ lợi.

           Điều 22. Các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học.

2. Xuyên tạc nội dung giáo dục.

3. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.

4. Hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

5. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

6. Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

 

         Thông qua buổi tuyên truyền, CBCC, VC có thêm một số hiểu biết về một số điều khoản quan trọng của Luật giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành thực hiện tốt Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước nói chung và những nội quy quy định trong cơ quan đơn vị nói riêng.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 8
Tháng 06 : 21
Năm 2020 : 3.620